Vítejte
Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Úvodní informace Nápověda

Úvodní informace

 Vítejte v portálu informačního systému studijní agendy Technické univerzity v Liberci.

Jak se přihlásit?

Vyučující má přihlašovací jméno ve tvaru jméno_příjmení, studentovo přihlašovací jméno odpovídá osobnímu číslu a je tvořeno 9 znaky, z nichž pouze první je písmeno, ostatní jsou číslice (např. E07003123).

Heslo je tvořeno řetězcem znaků a platí pro ně tato kriteria:

  • je kombinací max. 30 znaků (velká a malá písmena, číslice, znaky #, _, $),
  • prvním znakem je písmeno,
  • nesmí obsahovat znaky české abecedy.

Implicitně je studentovo heslo nastaveno na X+rodné číslo, bez lomítek, pomlček, mezer či jiných oddělovacích znamének (např. X8203121216). Ve vlastním zájmu si jej co nejdříve změňte.

Jak řešit problémy?

Pokud se při práci s portálem setkáte s problémy nebo se Vám něco nebude dařit, nezoufejte, rádi Vám pomůžeme.

Potíže související s organizací studia

Vyskytnou-li se v průběhu předzápisu potíže např. "nedostatečná kapacita předmětu", "předmět nemá rozvrh" apod. obraťte se na katedru, která výuku předmětu zajišťuje. V případě problémů se studijním plánem nebo zapomenutým heslem kontaktujte Vaše studijní oddělení.

Technické problémy

Chyby a problémy související s funkčností portálu adresujte na uis@tul.cz. Při hlášení chyby, prosíme, uvádějte:

  • o co jste se snažili a jak,
  • jakým výsledkem Vaše akce skončila,
  • přesný čas kdy jste akci prováděli,
  • osobní číslo, jméno, příjmení.

 

Poslední změna: 26.12.2009
 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Burza zápisů rozvrhových akcí na ZS a LS 2018/19 13.09.2018, 09:31
Zvýrazněná informace...

Připomínáme, že tak jako každý rok, je otevřena burza zápisů rozvrhových akcí na  zimní a letní semestr akademického roku 2018/19
od 10. září do 23. září 2018.

Cílem burzy zápisů rozvrhových akcí je poskytnout studentům jednoduchý prostředek, jak si v rámci jednoho předmětu vyměnit rozvrhovou akci (je-li již plně obsazena) s jiným studentem nebo přesunout rozvrhovou akci na vhodnější termín (není-li ještě zcela obsazena). Pro studenty EF a FM je, rozhodnutím fakulty, povolena pouze výměna rozvrhové akce. Požadavky na změnu rozvrhu může student vkládat na portále v záložce "Moje studium --> Burza zápisů". Zpracování požadavků probíhá periodicky každou noc v tom pořadí, v jakém byly zadány. Podrobnější popis ovládání je součástí nápovědy k portletu.

Nový SSL certifikát serveru 13.02.2018, 15:47

Na serveru stag.tul.cz je, ve shodě s CA politikou sítě Cesnet,  nainstalován SSL certifikát CA Terena. Certifikační řetězec vede až k certifikační autoritě (AddTrust).

Otisk SHA1 44:45:18:54:5E:FC:BB:00:70:7A:8D:46:EC:27:EA:3F:9D:66:16:8F
Otisk SHA-256 C5:9C:2A:C5:DF:36:92:C3:97:49:44:57:EB:F5:0A:75:2C:9A:22:F7:9B:0D:D8:BA:D2:5E:8B:B8:4D:A3:93:AA
Webové služby nad IS/STAG 03.12.2015, 10:14
Zvýrazněná informace...

Webové služby (Web services) nad IS/STAG jsou nyní dostupné na http://stag-ws.tul.cz/, kde jsou také uvedeny základní informace, popis a seznam služeb.

Information package & Course catalogue 18.03.2010, 18:53
Zvýrazněná informace...

Aplikace Information package & Course catalogue (Studijní programy a katalog předmětů), součást informačního katalogu ECTS, je nyní dostupná na http://ects.tul.cz/.

[RSS]